urzadzenia_1000

Poniżej przedstawiamy obszar naszych usług w branży biurowych urządzeń drukujących.
Zakres działania prezentujemy w kolejności przeprowadzania wdrożeń u nowego Klienta.
Naszym zdaniem rozpoczęcie współpracy powinno przebiegać w następujący sposób:

Audyt – urządzeń drukujących. Ma on na celu zebranie informacji na temat posiadanego przez Klienta sprzętu, jego rozmieszczenia i specyfikacji użytkowania.
Dzięki tym danym określamy: poziom obecnych kosztów, potrzeby użytkowników i propozycję reorganizacji.

Reorganizacja – W jej ramach proponujemy następujące rozwiązania.

  • Zmiana lokalizacji sprzętu będącego własnością Klienta. Te proste działania powodują zmniejszenie kosztów i usprawniają drukowanie.
  • Wymiana części parku maszynowego w ramach:
    • wynajmu – za 1 zł netto miesięcznie. Udostępniamy urządzenia od małych drukarek po duże kopiarki wraz z bezpłatnym serwisem w ramach zakupu tonerów lub opłaty za wydrukowane kopie
    • sprzedaż – z indywidualnie ustalanym rabatem nawet do 50%
    • leasing – z bezpłatnym serwisem sprzętu w ramach rozliczania za kopie lub zakupu tonerów
  • Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych od wyselekcjonowanych producentów. Jakość oferowanych produktów jest powiązana z bezpłatnym serwisem urządzeń, co stawia przed nami wymogi najwyższej jakości.
  • Wdrożenie systemu zarządzania i kontroli kosztów

Serwis – bezpłatny jest dostępny na terenie całej Polski. Oferujemy usunięcie usterki maksymalnie do 24 godzin, wymianę urządzenia lub sprzęt zastępczy.